We are below sea level

Portfolio

Coastal Landscape

De vorm van Nederland wordt grotendeels bepaald door het water, zowel door de Noordzeekust als door de grote rivieren. Het kustlandschap heeft de laatste tijd veel aan actualiteitswaarde gewonnen door de stijgende zeespiegel en alle kustversterkingsmaatregelen die volgden. Geboren in Scheveningen heeft de fascinatie met het kustlandschap er bij Bart van Damme altijd al in gezeten. Zowel de liefdesaffaire als het gevecht met het water is hét grote verhaal van Nederland, een verhaal dat telkens weer opnieuw verteld moet worden, zij het op een nieuwe wijze.

The shape of the Netherlands is largely determined by the water, both by the North Sea and by the large rivers. The coastal landscape  lately has gained topicality by the rising sea levels and all the coastal protection measures that followed. Born in Scheveningen, the fascination with the coastal landscape always has been in Bart van Damme’s DNA. The love affair and  struggle with the water is thé big story of the Netherlands, a story that should be told over and over again albeit in a new way.