We are below sea level

Portfolio

Social Landscape

Lichtelijk paradoxaal misschien hoe weinig mensen er eigenlijk te zien zijn in mijn sociale landschappen. Misschien is het juist wel omdát de landschappen door mensenhanden gemaakt dat de noodzaak ontbreekt hen hier nog eens in te vertonen. Hoe dan ook, het ontdekken van visuele verbanden en spanningsbogen in deze landschappen is altijd een van mijn grootste motivaties geweest als fotograaf.

Slightly paradoxical perhaps to see how few people actually inhibit these social landscapes of mine. Maybe it’s because the fact these landscapes are man-made that there is no need to show them once again. Anyway, discovering visual connections and tensions in these landscapes has always been one of my biggest motivation as a photographer.