We are below sea level

Portfolio

People

Zoals bij veel social landscape fotografen lijken mensen er in mijn werk bekaaid af te komen. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat de mens door zijn ingrijpen in het landschap, zij het op indirecte wijze, al zó enorm aanwezig zijn. Toch zijn mensen de laatste jaren, hoewel altijd in dienst van een groter geheel, op een bijna organische manier steeds vaker mijn foto’s binnengeslopen.

As with many social landscape photographers, people seem to come off poorly in my work. This is probably due to the fact that man by his intervention in the landscape, though indirectly, already is so omnipresent. Yet through the years and always in the service of a greater whole, people in an almost organic way, increasingly have sneaked into my pictures.